Sanering av byggnader

Idag ställs stora krav på byggnader och de förhållanden som måste uppfyllas. Många äldre byggnader uppfyller inte dessa krav, vilket vi ofta stöter på i våra rivningsprojekt. NKR har erfarenhet att hantera sanering av byggnader som innehåller material som kan påverka hälsan och miljön negativt. Dessa ämnen är vanligtvis:

  • Asbest: ett fint damm som kan skada lungorna. Asbest kan bland annat komma från isolering av installationer, väggar, innertak och tak.
  • PCB: en grupp kemiska ämnen som är giftiga och därför hälsoskadliga med en negativ miljöpåverkan. De förekommer vanligtvis i elastisk fogmassa, färger, betong och lim i dubbelglas.
  • Klorerade paraffiner: Klorparaffiner användes som ersättare för PCB och har använts i samma tillämpningar som PCB i byggmaterial, dvs. främst som mjukgörare i fogmaterial, färger och dubbelglas.
  • Bly: en metall som kan skada människor och miljön och är farlig i större koncentrationer. Det finns i bland annat färg och plast eller i ren form som tungmetall.

 

Dessa gammaldags byggnadsmaterial utgör ett hälso- och miljöhot som måste hanteras korrekt under renovering eller rivning. Det finns därför regler för hur detta ska göras på ett miljösäkert sätt, så att det inte påverkar vår hälsa eller miljön. Av detta skäl erbjuder vi miljösanering så att alla dessa material behandlas korrekt och i full överensstämmelse med gällande lagkrav. Med vår kompetens och många års erfarenhet säkerställer vi en miljösanering med sortering och eliminering enligt alla tillämpliga regler.

Kontakta oss på NKR Demolition Sweden AB

För mer information om sanering av byggnader kontakta oss på nedriv@nkr-as.dk eller ring +46 42122041

Kontakta oss gärna via kontaktformuläret för snabb service.