Sprängning

Då det i vissa fall inte räcker med en rivning i ett projekt kan en sprängning istället utföras, som en effektiv metod att enkelt demolera materialet. Sprängning kan utföras av oss eller i samarbete med några av de ledande sprängningsexperterna i Europa.

Kontakta oss på NKR Demolition Sweden AB

För mer information om Sprängning kontakta oss på info@nkr-ab.se eller ring +46 42122041