Demontering

Återbruk

I en värld där hållbarhet och miljömedvetenhet blir allt viktigare, står NKR Demolition rustade för en förändringen inom rivningsbranschen. Med en vision om att omdefiniera traditionell rivning genom att prioritera återbruk och hållbarhet, erbjuder NKR Demolition demontering för återbruk.

Vi fokuserar på att uppfylla beställarens krav, där återbruk ofta står i centrum. Vi kan demontera inventarier, delar av konstruktionen eller hela byggnader, vilket möjliggör återbruk av byggmaterial i nya projekt och minskar behovet av nyproduktion.

Läs mer om återbruk här.

Återbruk blir allt viktigare då det minskar användningen av nya resurser och gynnar både natur och klimat.

1

Demontering av utrustning

Vi besitter den nödvändiga kompetensen och erfarenheten för att utföra precisionsdemontering inom industrin. Det inkluderar demontering och nedskärning av komplexa maskiner och industriella anläggningar. Med hjälp av både större och mindre maskiner genomför vi detta arbete med noggrannhet och sortering av material, vilket möjliggör att värdefulla resurser tas om hand på ett skonsamt sätt. Vårt fokus ligger på att maximera återanvändningen och minimera avfallet, samtidigt som vi upprätthåller höga standarder för säkerhet och miljöhänsyn.

Kontakta oss på NKR Demolition Sweden AB

För ytterligare information om demontering och återbruk är du välkommen att kontakta oss på info@nkr-ab.se eller ringa oss på telefonnummer +46 42-12 20 41. Vi står till din tjänst för att besvara dina frågor och diskutera dina projektbehov.