Demontering

1

Demontering

Vi besitter den nödvändiga kompetensen och erfarenheten för att utföra precisionsdemontering inom industrin. Det inkluderar demontering och nedskärning av komplexa maskiner och industriella anläggningar. Med hjälp av både större och mindre maskiner genomför vi detta arbete med noggrannhet och sortering av material, vilket möjliggör att värdefulla resurser tas om hand på ett skonsamt sätt. Vårt fokus ligger på att maximera återanvändningen och minimera avfallet, samtidigt som vi upprätthåller höga standarder för säkerhet och miljöhänsyn.

Kontakta oss på NKR Demolition Sweden AB

För ytterligare information om demontering av maskiner, anläggningar och rivning är du välkommen att kontakta oss på info@nkr-ab.se eller ringa oss på telefonnummer +46 42-12 20 41. Vi står till din tjänst för att besvara dina frågor och diskutera dina projektbehov.