Demontering

1

Demontering

Vi har kunskapen och erfarenheten att utföra demontering på specifika delar inom industrin. Det kan vara demontering och nedskärning av exempelvis maskin-och industrianläggningar. Med större eller mindre maskiner sorteras materialet ordentligt och vi tar vara på det material som är värda på ett skonsamt sätt

Kontakta oss på NKR Demolition Sweden AB

För mer information om demontering av maskiner, anläggningar och rivning kontakta oss på info@nkr-ab.se eller ring +46 42122041