Asbestsanering

2021_03_25_Slussen_0323.1

Asbest är ett farligt/skadligt material, som kan uppträda som ett mycket fint och osynligt damm. Detta damm är farligt att andas in varför NKR ser till att asbestsaneringen uppfyller alla tillämpliga bestämmelser. Det är av yttersta vikt att asbest hanteras med god kunskap och försiktighet. Med en gedigen erfarenhet och utbildad personal kan vi hantera materialet på ett säkert och effektivt sätt, vilket gör att våra kunder kan känna sig trygga när vi tar oss saneringsprojekt.

Asbest användes i stor utsträckning under 50-och 60 talets, till isoleringsändamål. Oftast förekommer dessa i takplattor, takpapp och asfaltsprodukter. Det finns också som isolering i byggnader på värmerör, väggar, golv och innertak samt isolering av ventilationssystem.

2021_03_25_Slussen_0967.1
2021_03_25_Slussen_0081.1

Vid asbestsanering föreligger lagliga krav och försiktighetsåtgärder som måste vidtas för att kunna utföra arbetet. Vi har arbetat inom sanering i många år och känner till alla krav och skyldigheter som måste uppfyllas. Vi kan erbjuda ett fördelaktigt pris på asbestsanering, eftersom vi arbetar effektivt och metodiskt för att lösa uppgiften på bästa möjliga och tillfredsställande sätt.


Kontakta oss på NKR Demolition Sweden AB

För mer information om Asbestsanering kontakta oss på nedriv@nkr-as.dk eller ring +46 42122041