Välkommen till NKR Demolition Sweden AB

Med en lång erfarenhet inom branschen, toppmodern utrustning och högt kompetenta medarbetare levererar vi alltid ett kvalitetsarbete med högt fokus på säkerhet och miljö. NKR Demolition Sweden AB är marknadsledande när det gäller rivning och återvinning. I den mån det är möjligt fokuserar vi på återvinning av nedbrytbar material. Vi har en återvinningsfaktor på 98 %.Vill du veta mer om våra arbetsprocesser och hur vi återvinner material från rivning, är ni välkomna att kontakta oss.

 

Rivning

Vi utför rivning av specialla och komplexa byggnader. VI har en lång erfarenhet att återvinna nedlagda fabriker,broar och tunga industrikonstruktioner…

Demontering

Vi har kunskapen och erfarenheten att demontera delar inom industrin utan risk för kvarvarande byggnader och utrustning…

2021_03_25_Slussen_0215

Professionellt företag 

Vi är ett rivningsföretag med expertis och erfarenhet inom branschen. Hos NKR kan du alltid förvänta dig:

– Kvalitetsarbete utfört med hänsyn till lagar och krav

– Fokus på miljön och materialåtervinning

– Erfarna medarbetare

– Modern utrustning och stora maskinpark

Vad erbjuder vi?

NKR Demolition Sweden AB är en verksamhet som erbjuder rivning, demontering, asbestsanering, miljösanering, nedskärning, sprängning, krossning och brandrengöring. Det är inte bara i återvinningsmaterialet som vi visar miljöhänsyn. Vi strävar också efter att det verkliga arbetet som utförts vid rivningen, ska även ge minst möjliga miljöavtryck.

Följ oss på Linkedin!

Vi är medlemmar inom:

Kontakta oss på NKR Demolition Sweden AB

För mer information om demontering av maskiner, anläggningar och rivning kontakta oss på info@nkr-ab.se eller ring +46 42122041