NKR Demolition Sweden AB

Vi utför entreprenader över hela landet!

Välkommen till NKR Demolition Sweden AB

Med en lång erfarenhet inom branschen, toppmodern utrustning och högt kompetenta medarbetare levererar vi alltid ett kvalitetsarbete med högt fokus på säkerhet och miljö. NKR Demolition Sweden AB är marknadsledande när det gäller rivning och återvinning. I den mån det är möjligt fokuserar vi på återvinning av nedbrytbar material. Vi har en återvinningsfaktor på 98 %.Vill du veta mer om våra arbetsprocesser och hur vi återvinner material från rivning, är ni välkomna att kontakta oss.


Rivning

Vi utför rivning av specialla och komplexa byggnader. VI har en lång erfarenhet att återvinna nedlagda fabriker,broar och tunga industrikonstruktioner…

Demontering

Vi har kunskapen och erfarenheten att demontera delar inom industrin utan risk för kvarvarande byggnader och utrustning…

Professionellt företag

Vi är ett rivningsföretag med expertis och erfarenhet inom branschen. Hos NKR kan du alltid förvänta dig:

– Kvalitetsarbete utfört med hänsyn till lagar och krav

– Fokus på miljön och materialåtervinning

– Erfarna medarbetare

– Modern utrustning och stora maskinpark

Rådgivning

Vi hjälper gärna till med planering och rådgivning inför rivning eller demontering. Med vår erfarenhet och kunskap erbjuder vi er en trygg och säker förberedelse innan arbetet startar…

Sanering av byggnader

NKR har erfarenhet att hantera sanering av byggnader som innehåller material som kan påverka hälsan och miljön negativt…

Vad erbjuder vi?

NKR Demolition Sweden AB är en verksamhet som erbjuder rivning, demontering, asbestsanering, miljösanering, nedskärning, sprängning, krossning och brandrengöring. Det är inte bara i återvinningsmaterialet som vi visar miljöhänsyn. Vi strävar också efter att det verkliga arbetet som utförts vid rivningen, ska även ge minst möjliga miljöavtryck.

Följ oss på Linkedin!

Vi är medlemmar inom:

Kontakta oss på NKR Demolition Sweden AB

För mer information om demontering av maskiner, anläggningar och rivning kontakta oss på info@nkr-ab.se eller ring +46 42122041