Rivning

Effektivt och miljövänligt

Vi gör allt för att begränsa vårt klimatavtryck i samband med våra rivningsprojekt. Detta görs genom att skapa en välplanerad plan före projektets start. Vi återvinner 97% av rivningsmaterialet,  resterande 3% kasserar vi på ett regelmässigt och miljövänligt sätt.

Rivning av olika slag

Med mer än 40 års erfarenhet inom branschen kan vi hantera alla typer av rivningar. Vi samordnar och utför rivningar av speciella och komplexa byggnader. Det kan vara allt från fabriksbyggnader till anläggningar och verk, både tungrivning och lättrivning.

Rivning av byggnader och industrianläggningar

Vi kan erbjuda rivning på ett säkert, kostnadseffektivt och miljöriktigt sätt. Vi tar oss an bland annat:

– Fabriksbyggnader

– Stora byggnader inom fastighetsbranschen

– Industribyggnader

– Kraftanläggningar 

– Brokonstruktioner

Professionell rivningsföretag 

När man väljer NKR Demolition Sweden AB som rivningsföretag får man alltid ett professionellt utfört arbete med:

– Toppmodern utrustning 

– Kompetent personal

Vi vet hur man utför en rivning så att både säkerhet, regler och miljö är i fokus. Som medlem i Bransch- och Arbetsgivarorganisationen Byggföretagen verksamhetsledningssytemet BKMA kan ni alltid lita på att vi uppdaterar oss omkring lagar och förordningar.