Rivning

Effektivt och miljövänligt

Vi är engagerade i att minimera vårt klimatavtryck i samband med våra rivningsprojekt. Detta uppnås genom noggrann planering före projektets start. Vi har en imponerande återvinningsnivå på 97% av rivningsmaterialet, och de återstående 3% hanteras noggrant och miljövänligt. På detta sätt tar vi ansvar för vår miljöpåverkan och strävar efter att minska vår inverkan på planeten genom att följa bästa praxis för hållbarhet och miljöhänsyn.

Rivning av olika slag

Med över 40 års erfarenhet inom branschen har vi förmågan att hantera en mångfald av rivningsprojekt. Vi specialiserar oss på att koordinera och utföra rivningar av komplexa och speciella byggnader, inklusive fabriksanläggningar, verk och andra komplexa strukturer. Oavsett om det rör sig om tungrivning eller lättrivning, har vi den kompetens och erfarenhet som krävs för att säkert och effektivt genomföra projekt av alla storlekar och typer. Vårt mål är att möta dina behov och leverera resultat av högsta kvalitet.

Rivning av byggnader och industrianläggningar

Vi är stolta över att kunna erbjuda säker, kostnadseffektiv och miljövänlig rivning. Vårt expertteam kan ta sig an en mängd olika projekt, inklusive:

  • Fabriksbyggnader
  • Stora byggnader inom fastighetsbranschen
  • Industribyggnader
  • Kraftanläggningar
  • Brokonstruktioner

 

Oavsett projektets omfattning eller komplexitet är vårt mål att leverera högkvalitativ och ansvarsfull rivningstjänst som uppfyller dina behov och överträffar dina förväntningar.

Professionellt rivningsföretag 

När du väljer NKR Demolition Sweden AB som ditt rivningsföretag är du garanterad professionellt utfört arbete med:

  • State-of-the-art utrustning
  • Kompetent personal

 

Vi lägger stor vikt vid att utföra rivningsprojekt med fokus på säkerhet, efterlevnad av regler och miljöhänsyn. Som medlem i Bransch- och Arbetsgivarorganisationen Byggföretagen och med vårt verksamhetsledningssystem BKMA kan du alltid lita på att vi håller oss uppdaterade om de senaste lagar och förordningar som påverkar vår bransch. Vårt mål är att erbjuda professionell och pålitlig service som överträffar dina förväntningar.