Rivning

Effektivt och miljövänligt

Vi gör allt för att begränsa vårt klimatavtryck i samband med våra rivningsprojekt. Detta görs genom att utarbeta en god plan före projektet och använder en miljövänlig maskinpark, kassera rivningsmaterialet på ett lagligt och miljövänligt sätt

Rivning av olika slag

Med mer än 40 års erfarenhet inom branschen kan vi hantera alla typer av rivning. Vi samordnar och utför rivning av speciella och komplexa byggnader. Det kan vara allt från fabriksbyggnader till anläggningar och verk, antingen som total- eller delrivning. Naturligtvis, ser vi till att allt arbete utförs på ett säkert och lagligt sätt och att materialet kasseras klimatvänligt – vi återvinner 98%!

Rivning av byggnader och industrianläggningar

Vi kan erbjuda rivning på ett säkert, kostnadseffektivt och miljöriktigt sätt. Vi river bland annat:

– Fabriksbyggnader

– Stora byggnader inom fastighetsbranschen

– Industribyggnader

– Verkanläggningar 

– Större fastigheter till brokonstruktioner

Professionell rivningsföretag 

När man väljer NKR Demolition Sweden AB för att hantera rivning får ni alltid ett professionellt företag med:

– Toppmodern utrustning 

– Kompetent personal

Vi vet hur man utför en rivning så att både säkerhet, regler och miljö är i fokus. Som medlem i Bransch- och Arbetsgivarorganisationen Byggföretagen och Lednings- & Produktcertifieringssystemet BF9K kan ni alltid lita på att vi uppdaterar oss omkring lagar och förordningar.

Brandröjning

NKR har även kompetens att utföra brandröjningar i fabriker, skolor eller annan anläggning där delar eller hela konstruktioner måste avlägsnas.