PCB-sanering

PCB är skadliga kemikalier som finns i äldre byggmaterial. PCB användes som ett tillsatsmedel för att ge materialet speciella egenskaper. De kemiska ämnena användes bland annat för elastisk fogmassa och färg. PCB kan spridas genom fysisk beröring och överföras från ett material till ett annat. Det kan spridas genom luften, vilket skapar ett ohälsosamt inomhusklimat. 

Eftersom dessa ämnen är farliga måste ämnet hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. Behandlar man inte materialet korrekt riskerar man att sprida föroreningar och skada människors hälsa. 

Det finns mycket lagar och regler att förhålla sig till när det kommer till att hantera samt sanera PCB och farligt avfall. Vi utför sanering av PCB på ett lagenligt och säkert sätt, kontakta oss för mer information

Vår personal är utbildad i hantering av PCB och vi har giltigt tillstånd för transport av PCB-haltigt material.

Kontakta oss på NKR Demolition Sweden AB

För ytterligare information om PCB-sanering är du välkommen att kontakta oss på info@nkr-ab.se eller ringa oss på telefonnummer +46 42-12 20 41. Vi står till din tjänst för att besvara dina frågor och diskutera dina projektbehov.