PCB-sanering

2021_03_25_Slussen_0655.1

PCB är skadliga kemikalier som finns i äldre byggmaterial. PCB användes som ett tillsatsmedel för att ge materialet speciella egenskaper. De kemiska ämnena användes bland annat för elastisk fogmassa och färg. PCB kan spridas genom fysisk beröring och överföras från ett material till ett annat. Det kan spridas genom luften, vilket skapar ett ohälsosamt inomhusklimat. Eftersom dessa ämnen är farliga måste ämnet hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. Behandlar man inte materialet korrekt riskerar man att sprida föroreningar och skada människors hälsa. 


Det finns mycket lagar och regler att förhålla sig till när det kommer till att hantera samt sanera PCB och farligt avfall. Vår personal är utbildad i att hantera PCB och gör att vi också har ett giltigt tillstånd att transportera PCB-haltig material. 

2021_03_25_Slussen_0423.1

Kontakta oss på NKR Demolition Sweden AB

För mer information om PCB-sanering kontakta oss på nedriv@nkr-as.dk eller ring +46 42122041