Asbestsanering

Asbest finns i olika produkter såsom takplattor, takpapp och asfaltprodukter. Den finns också ofta i isolering i byggnader på värmerör, i väggar, golv och innertak och i isolering av ventilationssystem. Asbest förekommer i en mängd olika former och användes tidigare vanligtvis som isolering, eftersom det tål en temperatur på 900 °C, vilket gör den perfekt för isoleringsändamål.


I dag vet vi att det är ett skadligt material och därför också ett farligt material att ta bort. När man arbetar med material som innehåller asbest, till exempel vid rivning, kan det uppträda som mycket fint damm som inte kan ses, men som skadar lungorna hos de som utsätts för dammet. Hos NKR ser vi till att asbestsaneringen uppfyller alla tillämpliga bestämmelser på detta område. Det är av yttersta vikt att asbest behandlas korrekt så att vi undviker skador på miljön och vår hälsa.


Vid asbestsanering föreligger lagliga krav och försiktighetsåtgärder som måste vidtas för att kunna utföra arbetet. Vi har arbetat inom området för sanering i många år och känner därför också till alla krav och skyldigheter som måste uppfyllas. Därför kan vi också erbjuda ett fördelaktigt pris på asbestrensning, eftersom vi arbetar effektivt och metodiskt för att lösa uppgiften på bästa möjliga och tillfredsställande sätt.

Lyckligtvis har man idag blivit klokare vad gäller asbest, vilken därför inte längre används i byggmaterial. Det finns alternativ som är mycket mindre skadliga och bättre att använda för isoleringsändamål. Vi hittar därför inte asbest i byggnader av senare datum.

Hos oss får du professionell hjälp och råd. Kontakta oss på: karsten@nkr-ab.se eller ring oss på tel.: +45 4059 94 00. 

Norrtälje jobb
IMAG0887
IMAG1060
Industribild 2018

  NKR Demolition Sweden AB    |    Kontorsgatan 2    |     SE-254 71 Helsingborg    |    Telefon: +46 (0) 4212 2041   |    nedriv@nkr-as.dk    | Org.nr: SE556773-7092

 |  Östermalmstorg 2  |  SE-114 42  Stockholm   |  Telefon: +46 (0) 8 911 105

| Kungsportsavenyen 26  |  SE- 411 36 Göteborg  | Telefon: +46 (0) 31 493 354
Denna webbplats använder cookies

Vår webbsida använder sig av cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelse. Våra cookies hjälper oss att samla in anonym statistik i syfte att förbättra webbsidans prestanda och funktionalitet. Genom att fortsätta att surfa, godkänner du användandet av cookies. Ytterligare information om cookies finns på denna sida.