Sanering av byggnader

Idag ställs stora krav på byggnader och de förhållanden de måste uppfylla. Många äldre byggnader uppfyller inte dessa krav, vilket vi ofta stöter på i rivningsarbetet. Med över 40 års erfarenhet kan vi hantera sanering av byggnader som inte uppfyller dagens krav. Vissa äldre byggnader innehåller material som påverkar vår hälsa och miljön negativt. Dessa material är vanligtvis:

  • Asbest: ett fint damm som kan skada lungorna. Asbest kan bland annat komma från isolering av installationer, väggar, innertak och tak.
  • PCB: en grupp kemiska ämnen som är giftiga och därför hälsoskadliga med en negativ miljöpåverkan. De förekommer vanligtvis i elastisk fogmassa, färger, betong och lim i dubbelglas.
  • Klorerade paraffiner: Klorparaffiner användes som ersättare för PCB och har använts i samma tillämpningar som PCB i byggmaterial, dvs. främst som mjukgörare i fogmaterial, färger och dubbelglas.
  • Bly: en metall som kan skada människor och miljön och är farlig i större koncentrationer. Det finns i bland annat färg och plast eller i ren form som tungmetall.

Dessa gammaldags byggnadsmaterial utgör ett hälso- och miljöhot som måste hanteras korrekt under renovering eller rivning. Det finns därför regler för hur detta ska göras på ett miljösäkert sätt, så att det inte påverkar vår hälsa eller miljön. Av detta skäl erbjuder vi miljösanering så att alla dessa material behandlas korrekt och i full överensstämmelse med gällande lagkrav. Med vår kompetens och många års erfarenhet säkerställer vi en miljösanering med sortering och eliminering enligt alla tillämpliga regler. Detta innebär att det kommer finnas någon hälso- och miljöskador och eller -problem i projektet. Allt kommer att beaktas så att uppgiften utförs så smidigt och effektivt som möjligt.

Hos oss får du professionell hjälp och råd. Kontakta oss på: karsten@nkr-ab.se eller ring oss på tel.: +45 4059 94 00. 

Norrtälje jobb
IMAG0887
IMAG1060
Industribild 2018

  NKR Demolition Sweden AB    |    Kontorsgatan 2    |     SE-254 71 Helsingborg    |    Telefon: +46 (0) 4212 2041   |    nedriv@nkr-as.dk    | Org.nr: SE556773-7092

 |  Östermalmstorg 2  |  SE-114 42  Stockholm   |  Telefon: +46 (0) 8 911 105

| Kungsportsavenyen 26  |  SE- 411 36 Göteborg  | Telefon: +46 (0) 31 493 354
Denna webbplats använder cookies

Vår webbsida använder sig av cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelse. Våra cookies hjälper oss att samla in anonym statistik i syfte att förbättra webbsidans prestanda och funktionalitet. Genom att fortsätta att surfa, godkänner du användandet av cookies. Ytterligare information om cookies finns på denna sida.