PCB-sanering

PCB är en rad skadliga kemikalier som finns i äldre byggmaterial. PCB användes som ett tillsatsmedel för att ge materialet speciella egenskaper. De kemiska ämnena användes bland annat för elastisk fogmassa och färg. PCB kan spridas genom fysisk beröring och överföras från ett material till ett annat. Således kan PCB i ett material förorena andra material som ligger an mot PCB-materialet. PCB kan också avgasas och därmed spridas genom luften, vilket skapar ett ohälsosamt inomhusklimat. Eftersom dessa ämnen är giftiga och farliga måste material som innehåller det giftiga ämnet hanteras i enlighet med gällande lagstiftning på området. Behandlar man inte materialet korrekt riskerar man sprida föroreningar och skada din egen och andras hälsa. Skyddskläder som skyddar mot dessa ämnen bör därför bäras.


PCB-saneringen måste göras med omsorg och effektiv blockering och skärmning av orörda och öppna områden. Vid sanering kan damm och avgasning av giftiga ämnen uppstå. Det är därför viktigt att inga obehöriga personer kommer i kontakt med området, vilket måste stängas helt för att undvika hälsoproblem. Dessutom måste alla material som har varit i kontakt med gifterna tas bort eftersom ämnena lätt kan spridas.

Genom att ersätta material som innehåller PCB och till exempel sätta in nya fönster istället för de gamla i en byggnad, säkerställs ett hälsomässigt gott resultat hos inomhusklimatet. På detta sätt kan man undvika för stora koncentrationer av de oönskade PCB-ämnena, som bidrar till ett dåligt och förorenande inomhusklimat.


När vi i NKR arbetar med PCB-sanering, lever vi upp till de högsta standarderna och löser uppgiften på ett hälso- och miljövänligt sätt där alla krav uppfylls och innehålls. De giftiga ämnena finns i de olika byggmaterialen, saneras och ts bort i enlighet med gällande lagstiftning.

Hos oss får du professionell hjälp och råd. Kontakta oss på: karsten@nkr-ab.se eller ring oss på tel.: +45 4059 94 00. 

Norrtälje jobb
IMAG0887
IMAG1060
Industribild 2018

  NKR Demolition Sweden AB    |    Kontorsgatan 2    |     SE-254 71 Helsingborg    |    Telefon: +46 (0) 4212 2041   |    nedriv@nkr-as.dk    | Org.nr: SE556773-7092

 |  Östermalmstorg 2  |  SE-114 42  Stockholm   |  Telefon: +46 (0) 8 911 105

| Kungsportsavenyen 26  |  SE- 411 36 Göteborg  | Telefon: +46 (0) 31 493 354
Denna webbplats använder cookies

Vår webbsida använder sig av cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelse. Våra cookies hjälper oss att samla in anonym statistik i syfte att förbättra webbsidans prestanda och funktionalitet. Genom att fortsätta att surfa, godkänner du användandet av cookies. Ytterligare information om cookies finns på denna sida.