Krossning

Krossning – Alltid professionellt

Många byggnations- och renoveringsprojekt kräver att betong och andra material krossas. Detta är nödvändigt för att färdigställa grunden till den nya konstruktionen. Krossningen gör det lättare att transportera och bortskaffa materialet. NKR har rätt utrustning och expertis för att utföra kross av betong, tegel, asfalt och andra material. Vi hjälper dig att rensa grunden så att den är redo för ditt nya projekt. Våra dedikerade medarbetare utför alltid uppgiften snabbt, effektivt och med omsorg för miljön.

Materialet får nya användningsområden

Betong och andra material kan ofta återanvändas efter krossning. På så sätt behöver du inte låta det gå ut över miljön när du river gamla byggnader och bygger nytt. De återvinningsbara materialen kan ofta användas för många goda ändamål, bland annat:

  • Nya byggnadsmaterial
  • Kapillärskikt/fuktbarriär
  • Bärlager för jord, skogsvägar, interna vägar och parkeringsplatser
  • Som tillsats i asfalt

Säkerhet och miljö

När vi krossar och bortskaffar betong från byggarbetsplatser ser vi till att återvinna det. Om det inte går att återvinna bortskaffas det naturligtvis på ett ordentligt sätt. När vi utför själva krossningen sker det med stor omsorg för säkerheten. Arbetet utförs därför alltid av professionell personal som uppfyller alla säkerhetskrav.

Har du frågor om krossning? Vill du själv återanvända din betong? Önskar du ett konkret erbjudande från oss?

Ställ gärna dina frågor till oss på info@nkr-ab.se eller ring +46 42122041