Krossning

Krossning – Alltid professionellt

Många byggnads- och renoveringsprojekt kräver att betong och andra material krossas för att förbereda grunden för nya konstruktioner. Krossning är nödvändigt för att göra det möjligt att transportera och bortskaffa material på ett effektivt sätt. NKR har den rätta utrustningen och expertisen för att utföra krossning av material såsom betong, tegel, asfalt och andra. Vi hjälper dig att förbereda grunden så att den är redo för ditt kommande projekt. Våra engagerade medarbetare utför alltid uppgiften snabbt, effektivt och med hänsyn till miljön.

Materialet får nya användningsområden

Betong och andra material som krossats kan ofta återanvändas på ett sätt som är både ekonomiskt och miljömässigt fördelaktigt. Genom att återvinna materialen minskar man behovet av att bryta och producera nytt material, vilket minskar miljöpåverkan och sparar naturresurser.

De återvinningsbara materialen kan användas för en mängd olika ändamål, inklusive:

  • Nya byggnadsmaterial: Krossad betong kan användas som basmaterial för nya byggnader eller för att skapa betongblock och plattor.

  • Kapillärskikt/fuktbarriär: Krossad betong kan användas som ett kapillärskikt eller fuktbarriär under mark eller på vägar för att hantera fukt och dränering.

  • Bärlager för jord, skogsvägar, interna vägar och parkeringsplatser: Krossad betong kan användas som bärlager för att skapa en stabil yta för olika typer av vägar och områden.

  • Tillsats i asfalt: Krossad betong kan blandas med asfalt för att förstärka asfaltens egenskaper och öka dess hållbarhet.

Genom att återanvända material på detta sätt minskar man avfallsmängden och främjar en mer hållbar byggindustri. Det är en viktig del av att minska miljöpåverkan och främja cirkulär ekonomi.

Säkerhet och miljö

När vi utför krossning och bortskaffning av betong från byggarbetsplatser prioriterar vi återvinning som första alternativ. Om återvinning inte är möjlig, avlägsnas materialet på ett ansvarsfullt sätt. Vid själva krossningsprocessen lägger vi stor vikt vid säkerheten och ser till att den utförs noggrant. Denna kritiska uppgift utförs alltid av välutbildad personal som uppfyller alla säkerhetskrav och följer bästa praxis. Vår målsättning är att säkerställa att arbetet utförs effektivt, säkert och miljövänligt.

Har du frågor om krossning? Vill du själv återanvända din betong? Önskar du ett konkret erbjudande från oss?

Ställ gärna dina frågor till oss på info@nkr-ab.se eller ringa oss på telefonnummer +46 42-12 20 41.