Krossning

Krossning – alltid professionellt och säkert

Många byggnations- och renoveringsprojekt kräver att betong och andra material krossas. Detta är nödvändigt för att färdigställa grunden till den nya konstruktionen. Krossningen gör det lättare att transportera och bortskaffa materialet. NKR har rätt utrustning och expertis för att utföra kross av betong, tegel, asfalt och andra material. Vi hjälper dig att rensa grunden så att den är redo för ditt nya projekt. Våra dedikerade medarbetare utför alltid uppgiften snabbt, effektivt och med omsorg för miljön.


Krossa betong från din rivning

När vi krossar och bortskaffar betong från byggarbetsplatser ser vi till att återvinna det. Om det inte går att återvinna bortskaffas det naturligtvis på ett ordentligt sätt. När vi utför själva krossningen sker det med stor omsorg för säkerheten. Arbetet utförs därför alltid av professionell personal som uppfyller alla säkerhetskrav.

Vi krossar också tegel, asfalt och mycket mer

NKR är specialister på betongkrossning. Men det är inte bara betong som kan krossas och återanvändas. Vi har också stor kompetens inom krossning av andra material, såsom tegel och asfalt. Därför kan vi hjälpa dig även om du står inför en uppgift med annan material än betong.

Krossning med återanvändbarhet i åtanke

Betong och andra material kan ofta återanvändas efter krossning. På så sätt behöver du inte låta det gå ut över miljön när du river gamla byggnader och bygger nytt. De återvinningsbara materialen kan ofta användas för många goda ändamål, bland annat:

  • Nya byggnadsmaterial
  • Kapillärskikt/fuktbarriär
  • Bärlager för jord, skogsvägar, interna vägar och parkeringsplatser
  • Som tillsats i asfalt

Har du frågor om krossning? Vill du själv återanvända din betong? Önskar du ett konkret erbjudande från oss? Kontakta oss på NKR Demolition Sweden AB, så hittar vi den bästa lösningen just för dig.

För mer information om krossning kontakta oss på nedriv@nkr-as.dk eller ring +46 42122041

Kontakta oss gärna via kontaktformuläret för snabb service.