Förorening

2021_03_25_Slussen_0752.1

Vi har lång erfarenhet av miljöeffekter efter utsläpp av kemikalier och olja. Tack vare specialutbildad personal och specialutrustning kan vi tackla dem flesta typer av olje-och kemikalieföroreningar.

Vi arbetar bland annat med:

– Sanering av olja på industrianläggningar

– Sanering vid olyckor med oljeutsläpp

– Oljesanering på gamla bensinmacksanläggningar 

Kontakta oss på NKR Demolition Sweden AB

För mer information om Föroreningar kontakta oss på info@nkr-ab.se eller ring +46 42122041