Förorening

2021_03_25_Slussen_0752.1

Vi har omfattande erfarenhet när det gäller att hantera miljöeffekterna av kemikaliespill och oljeutsläpp. Med vår specialutbildade personal och specialutrustning kan vi effektivt hantera de flesta typer av olje- och kemikalieföroreningar.

Vi utför bland annat följande arbete:

  • Sanering av oljeföroreningar på industriområden.

  • Sanering efter olyckor med oljeutsläpp för att minimera miljöskador.

  • Oljesanering på äldre bensinmacksanläggningar och liknande platser för att rensa förorenade områden.

Vårt mål är att snabbt och ansvarsfullt hantera dessa utmanande situationer för att minimera påverkan på miljön och människors hälsa.

Kontakta oss på NKR Demolition Sweden AB

För mer information om föroreningar, kontakta oss på info@nkr-ab.se eller ringa oss på telefonnummer +46 42-12 20 41.