Brandröjning

2021_03_25_Slussen_0279.1
Rivning av Slussbron i Stockholm

NKR har även kompetens att utföra brandröjningar i fabriker, skolor eller annan anläggning där delar eller hela konstruktioner måste avlägsnas. 


Kontakta NKR Demolition Sweden AB

För mer information om Brandröjning kontakta oss på nedriv@nkr-as.dk eller ring +46 42122041