Tjänster

Våra tjänster

Rivning

Med mer än 40 års erfarenhet inom branschen kan vi hantera alla typer av rivning. Vi utför bl.a. rivning av byggnader och industrianläggningar. Vi kan erbjuda rivning på ett säkert, kostnadseffektivt och miljöriktigt sätt..

Demontering

Vi har kunskapen och erfarenheten att utföra demontering på specifika delar inom industrin. Det kan vara demontering och nedskärning av exempelvis maskin-och industrianläggningar..

Sanering av byggnader

Idag ställs stora krav på byggnader och de förhållanden som måste uppfyllas. Många äldre byggnader uppfyller inte dessa krav, vilket vi ofta stöter på i våra rivningsprojekt. Vi utför sanering av exempelvis PCB och asbest..

Krossning

Betong och andra material kan ofta återanvändas efter krossning. På så sätt behöver du inte låta det gå ut över miljön när du river gamla byggnader och bygger nytt..

Sprängning

Då det i vissa fall inte räcker med en rivning i ett projekt kan en sprängning istället utföras, som en effektiv metod att enkelt demolera materialet..

Föroreningar

Sanering av olja på industrianläggningar. Sanering vid olyckor med oljeutsläpp. Oljesanering på gamla bensinmack-anläggningar..

Diamant-/Wiresågning

Vi utför diamantsågning och Wiresågning i berg och betong. I dem situationer när omgivningen inte tål vibrationer eller när man vill ha ett resultat där ytan är slät, är wiresågning ett alternativ..

Rådgivning

Vi hjälper gärna till med planering och rådgivning inför rivning eller demontering. Med vår erfarenhet och kunskap erbjuder vi er en trygg och säker förberedelse innan arbetet startar..