Tjänster

Våra tjänster

Rivning

Med över 40 års erfarenhet inom branschen har vi kompetensen att hantera alla typer av rivningsuppdrag. Våra tjänster inkluderar bland annat rivning av byggnader och industriella anläggningar. Vi är stolta över att kunna erbjuda säker, kostnadseffektiv och miljövänlig rivning.

Demontering

Vi besitter den nödvändiga kompetensen och erfarenheten för att genomföra precisionsdemontering inom industrin. Det inkluderar demontering och nedskärning av komplexa maskiner och industriella anläggningar.

Kärnkraftssektorn

Vi har en dedikerad avdelning som är specialiserad på rivning och demontering inom kärnkraften. Vi är medvetna om att jobba inom denna sektorn kräver högsta möjliga säkerhetsstandarder och teknisk kompetens. Därför är vårt team noga utvalt och utbildat för att hantera de specifika utmaningarna som följer med detta känsliga område av rivningsarbete.

Sanering av byggnader

Vi specialiserar oss på saneringstjänster, inklusive hantering av farliga ämnen som PCB och asbest. I dagens tider ställs det strikta krav på byggnaders säkerhet och hälsa, och många äldre byggnader uppfyller inte dessa krav. Det är ett vanligt scenario som vi stöter på i våra rivningsprojekt.

Sprängning

I vissa situationer kan rivning vara otillräckligt, och det kan vara mer ändamålsenligt att använda sprängning som en effektiv metod för att demolera material. Sprängning möjliggör snabb och kontrollerad nedbrytning av byggnader eller material och används vanligtvis när andra rivningsmetoder inte är praktiska eller säkra. Sprängning kräver noggrann planering och efterlevnad av säkerhetsföreskrifter för att minimera risker och potentiella miljökonsekvenser.

Krossning

Genom att krossa och återvinna betong och andra material ger vi dem en ny möjlighet till användning och bidrar till en mer hållbar praxis. Betongen som härrör från rivning av en byggnad kan återanvändas för olika ändamål, såsom att skapa bärlager för vägar eller konstruera skogsvägar, vilket minskar behovet av att utvinna och producera nytt material. Detta är ett viktigt steg mot att minska miljöpåverkan och främja återanvändning och hållbarhet.

Diamant-/Wiresågning

Vi erbjuder diamantsågning och wiresågning i berg och betong, vilket är effektiva metoder för att utföra precisionsarbete i känsliga miljöer. Wiresågning är särskilt lämplig när omgivningen inte tål vibrationer eller när du vill uppnå en jämn och slät yta. Dessa tekniker möjliggör noggrann och kontrollerad brytning av material och används ofta inom bygg- och konstruktionsprojekt där detaljerad precision är avgörande. Vår kompetens inom både diamantsågning och wiresågning gör oss till en pålitlig resurs för att hantera olika krav och utmaningar i dessa typer av projekt.

Föroreningar

Vi har kompetensen och erfarenheten att utföra sanering av förorenade ytor som har blivit kontaminerade med olja. Det kan inkludera sanering av industriella anläggningar, oljecisterner och hantering av föroreningar som uppstått efter oljeutsläpp eller andra olyckor. Vårt mål är att säkert och effektivt återställa dessa områden till en ren och säker miljö, samtidigt som vi följer alla relevanta miljöskyddsregler och säkerhetsstandarder. Vår expertis inom sanering gör oss till en pålitlig partner när det gäller att hantera oljekontamination och dess påverkan på miljön och hälsan.

Rådgivning

Vi står till tjänst med planering och rådgivning inför rivnings- eller demonteringsprojekt. Med vår långa erfarenhet och djupa kunskap erbjuder vi en pålitlig och säker förberedelse innan arbetet påbörjas. Vårt mål är att hjälpa er att genomföra era projekt på ett effektivt, kostnadseffektivt och säkert sätt, och vi är redo att erbjuda expertråd och stöd för att säkerställa att era mål uppnås med högsta kvalitet och efterlevnad av gällande regler och standarder.