Tjänster

Våra tjänster

Rivning

Med mer än 40 års erfarenhet inom branschen kan vi hantera alla typer av rivningar. Vi utför bl.a. rivning av byggnader och industrianläggningar. Vi kan erbjuda rivning på ett säkert, kostnadseffektivt och miljöriktigt sätt.

Demontering

Vi har kunskapen och erfarenheten att utföra demontering på specifika delar inom industrin. Det kan vara demontering och nedskärning av exempelvis maskin-och industrianläggningar.

Sanering av byggnader

Vi utför sanering av bl.a. PCB och asbest. Idag ställs det höga krav på byggnader och många äldre byggnader lever inte upp till dessa krav. Detta är ett vanligt scenario som vi kommer i kontakt med på olika rivningsobjekt.

Krossning

Genom att krossa betong och andra material kan dem återbrukas och få nytt liv. Betongen från en rivning av en byggnad kan användas till exempelvis bärlager eller en skogsväg.

Sprängning

I vissa fall räcker det inte till med en rivning, där kan man istället utföra en sprängning. Det är en effektiv metod för att enkelt demolera materialet.

Föroreningar

Sanering av ytor som blivit kontaminerade med olja. Exempelvis sanering av industrianläggningar och cisterner. Även efter olyckor med oljeutsläpp.

Diamant-/Wiresågning

Vi utför diamantsågning och Wiresågning i berg och betong. I dem situationer när omgivningen inte tål vibrationer eller när man vill ha ett resultat där ytan är slät, är wiresågning ett utmärkt alternativ.

Rådgivning

Vi hjälper gärna till med planering och rådgivning inför rivning eller demontering. Med vår erfarenhet och kunskap erbjuder vi er en trygg och säker förberedelse innan arbetet startar.