Norway

Velkommen til NKR Riving Norway

NKR utfører oppdrag over hele Norge og er en videreutvikling av morselskapet NKR Demolition Group, som med sine 30 år i bransjen er markedsledende innenfor rivning og gjenbruksbransjen. Vi er engasjert i varierende oppdrag (fra riving av industri, bygg og eiendom) over hele landet med gode ressurser på utstyr og kompetanse.

 

Riving

Vi er et firma som kan tilby og levere fullstendige løsninger til våre kunder. Med erfarne medarbeidere samt en gedigen maskinpark til rådighet utfør vi riving av hele eller deler av bygningskonstruksjoner. Innvendig og selektiv riving innom alle arbeidsområder som innebær renovering og ombygning. Alle prosjekter utføres etter gjeldende regler og krav fra myndighetene. 

Profesjonell demontering

Vi har kunnskap og erfaring til å gjennomføre fjerning av spesifikke komponenter i bransjen. Det kan være demontering og nedskjæring av for eksempel maskin- og industribygg.

Sanering

I dem fleste av våre prosjekter går en riving og opprydding hånd i hånd. Vi har en dyktig stab som kan utføre asbestsanering (inn- og utvendig) av rør, vegger, varmelag, tak med mere. 

Brandoprydning

NKR har også kompetanse til å gjennomføre brannrydning i fabrikker, skoler eller andre bygg der deler eller hele konstruksjoner er brannskadet. 

Miljø

NKR Riving AS arbeider etter Miljø- og Kvalitetsstyringssystem ISO 9001: 2000, ISO 14001: 2004, NMK96 og KSN96, som garanterer en effektiv arbeidsprosedyre mellom partene. Vi strever alltid etter å forbedre vår gjenvinningsfaktor som ligger på 97 % og arbeider bevist med å redusere de økologiske fotavtrykk i samband med våre oppdrag.
Vi arbeider kontinuerlig med å imøtekomme vår stadig økende kundekrets krav der kvalitet spiller en avgjørende rolle for at kunden skal være tilfreds med leveransen. 

 

I alle våre entrepriser lages det alltid en miljø- og kvalitetsplan slik at utførelsen av entreprisen utføres i henhold til gjeldende normer og regler. Vi kan gi eksempel på en normal arbeidsprosedyre som avsluttes med å overlevere sluttdokumnt til oppdragsgiver. 

 

 

Kontakt

NKR Demolition Norway NUF ved NKR Demolition Sweden AB

2021_03_25_Slussen_0279

Ole Mølgaard, Prosjektleder