Kvalitet & Miljö

NKR är Produktcertifierade, BKMA, där man arbetar efter Kvalitets,-miljö och arbetsmiljöstyrningssystem, som försäkrar en effektiv arbetsprocess mellan parterna. Vi strävar alltid att höja vår nuvarande återvinningsfaktor som ligger på 98 % och minimerar ekologiska fotavtryck i samband med våra uppdrag. Vi arbetar ständigt för att bemöta vår kontinuerligt växande kundkrets där kvalitet spelar en avgörande roll för våra tillfredsställda kunder. 

I våra entreprenader skapas alltid en arbetsplan för Miljö & Kvalitetsändamål då våra tjänster utförs efter landets befintliga normer och lagar. Nedan finner ni vår normala arbetsprocess där vi slutligen överlämnar ett slutdokument till våra beställare.

Kundnöjdhet

Kundnöjdhet– För oss är det oerhört viktigt att våra kunder är nöjda och glada med det arbete vi utför. Med ett certifierat kvalitetssystem arbetar vi mot ständiga förbättringar genom att fortlöpande ta tempen på utförda projekt. En kundnöjdhetsenkät sänds ut (var 6e månad) på utförda projekt, där våra beställare får möjlighet att svara på frågor omkring Kvalitet, Samarbete och Säkerhet. Efter avslutad undersökning får vi också ett konkret underlag för vidareutveckling, nya insikter och förslag till förbättringar. 

Bild2

Kontakta oss på NKR Demolition Sweden AB

För mer information om kvalitet & miljö kontakta oss på info@nkr-ab.se eller ring +46 42122041