Kvalitet & Miljö

NKR är produktcertifierade och följer BKMA (Bransch- och Arbetsgivarorganisationen Byggföretagens Kvalitets-, Miljö- och Arbetsmiljöstyrningssystem). Detta säkerställer en effektiv arbetsprocess mellan alla involverade parter. Vår målsättning är alltid att öka vår nuvarande återvinningsgrad, som för närvarande ligger på 98%, och samtidigt minimera vårt ekologiska fotavtryck i samband med våra projekt. Vi strävar kontinuerligt efter att uppfylla behoven hos vår ständigt växande kundkrets där kvalitet spelar en avgörande roll för att hålla våra kunder nöjda.

I våra entreprenader utarbetar vi alltid en arbetsplan med fokus på miljö- och kvalitetsaspekter, och vi följer alla gällande normer och lagar i landet. Nedan beskrivs vår standardarbetsprocess, som avslutas med att vi överlämnar ett slutdokument till våra beställare.

Kundnöjdhet

För oss är det av yttersta vikt att våra kunder är nöjda och tillfredsställda med det arbete vi utför. Med ett certifierat kvalitetssystem strävar vi kontinuerligt efter förbättring genom att noggrant utvärdera våra genomförda projekt. Var sjätte månad skickar vi ut en kundnöjdhetsenkät till våra beställare, där de har möjlighet att svara på frågor om kvalitet, samarbete och säkerhet. Efter avslutad undersökning ger detta oss konkreta insikter och förslag till förbättringar samt ett starkt underlag för att utveckla och förbättra våra tjänster.

Bild2

Kontakta oss på NKR Demolition Sweden AB

För mer information om kvalitet & miljö kontakta oss på info@nkr-ab.se eller ring +46 42122041